ĐIÊU KHẮC “THẦN HERMES”

345.000

Chất liệu: đồng, đá serpentine.

Kích thước:
chiều cao – 19 cm
cơ sở – 4 cm

Call Now Button